Opinie Klientów

SZKOLENIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ogólne założenia modelu pracy z uczniem zdolnym

Program

 

Uczeń zdolny w zapisach prawa oświatowego

Charakterystyka ucznia zdolnego

Metody i formy pracy z uczniem zdolnym

Wewnątrzszkolny system wspierania ucznia zdolnego.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry