Wychowanie fizyczne, promocja zdrowia

wychowanie fizyczne, promocja zdrowia

Szkolny Animator Rowerowy

Organizacja

Cześć teoretyczna: KPCEN w Bydgoszczy lub VII LO w Bydgoszczy 

Cześć praktyczna :  LPKiW w Myślęcinku 

Program

 1. Zasady organizacji bezpiecznych zajęć z rekreacji rowerowej.

 2. Podstawa programowa dla danego poziomu nauczania z rekreacji i turystyki rowerowej.

 3. Specyfika organizacyjna zajęć rowerowych.

 4. Doboru treści kształcenia i osiągnięć dla poszczególnego poziomu nauczania. 

 5. Metod wspierania rozwoju umiejętności i wiadomości ucznia w rekreacji rowerowej.

Cel

Uczestnik warsztatów:

 • Dokonuje analizy  aktów prawnych - KRD

 • Pozna podstawowe zasady organizacji zajęć z turystyki rowerowej.                                                                                              

 • Samodzielnie zaplanuję dowolną formę zajęć rowerowych.                                                                    

 • Zwiększy wiedzę z zakresu rekreacji i sportów rowerowych.

 • Rozwinie umiejętności formułowania tematów z rekreacji rowerowej.

 • Samodzielnie projektuje i przedstawi lekcję wf z elementami rekreacji rowerowej.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry