Opinie Klientów

Wychowanie i profilaktyka

wychowanie i profilaktyka

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniem ze SPE

Program

  • metody i formy pracy z dzieckiem ze SPE
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi
  • prowadzenie dokumentacji

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry