Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/trainings/38k920,Rola-i-zadania-nauczyciela-wspomagajacego-w-pracy-z-uczniami-z-autyzmem-zespolem.html
13.04.2024, 12:21
wychowanie i profilaktyka

Rola i zadania nauczyciela wspomagającego w pracy z uczniami z autyzmem, zespołem Aspergera w szkole masowej

Program

  • analiza wspomagania uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera w świetle najnowszych przepisów
  • prowadzenie dokumentacji

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.