Język niemiecki

języki obce

Metody aktywizujące na lekcji języka niemieckiego/ Aktivierende Methoden im DaF-Unterricht

Program

Metody i techniki dostosowane do potrzeb i stylów uczenia się uczniów

Metody i techniki aktywizujące w rozwijaniu receptywnych i produktywnych sprawności językowych

Gry i zabawy jako symulacje autentycznych sytuacji

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry