PLANOWANE DZIAŁANIA W KUJAWSKO-POMORSKIM CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na różnorodne przedsięwzięcia i formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa i priorytetami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019.

Opcje strony

do góry