Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20192020/pazdziernik/16799,FORMY-I-METODY-PRACY-WSPIERAJACE-ROZWOJ-KLUCZOWYCH-KOMPETENCJI-UCZNIOW.html
19.05.2024, 15:27

FORMY I METODY PRACY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI UCZNIÓW

Dynamiczne przemiany zachodzące we współczesnym świecie, w każdym jego obszarze, warunkują konieczność posiadania przez młodego człowieka nowego zasobu wiedzy, umiejętności i właściwych postaw, czyli… kompetencji.

Aby nasi uczniowie mogli rozwijać kompetencje kluczowe, muszą być aktywnymi uczestnikami procesu dydaktycznego. To z kolei wymaga od nauczyciela właściwego planowania lekcji z uwzględnieniem form i metod pracy, skoncentrowanych na rozwijaniu wybranych kompetencji. Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem kompetencji kluczowych uczniów na warsztaty metodyczne 5 listopada 2019 roku, godz.15.30-18.30 w KPCEN, ul. Jagiellońska 9, sala nr 20.

Opcje strony