ZABYTKOWY BUDYNEK KPCEN W BYDGOSZCZY WKRÓTCE Z LATARNIĄ I ZEGAREM

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy podjęło decyzję o częściowym przywróceniu dawnego wyglądu zabytkowego obiektu klasycystycznego znajdującego się przy ulicy Jagiellońskiej 9, w którym mieści się jego siedziba, do postaci ujętej w projekcie z 1863 roku.

Prace mają obejmować zakupienie i montaż zgodnie ze wspomnianymi historycznymi projektami:

  • zegara ściennego nad gzymsem koronującym elewacji frontowej
  • latarni przy wejściu do budynku.

Miło nam poinformować, że na podjęcie tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy zgodę Sławomira Marcysiaka, Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Ponadto 28 stycznia 2021 roku zebrał się zespół w składzie:

  • Marek Iwiński, Plastyk Miasta
  • Bogna Derkowska-Kostkowska, historyk sztuki, kierownik Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
  • Krystyna Karpińska, nauczyciel konsultant, przewodnicząca Zespołu do spraw promocji KPCEN w Bydgoszczy
  • Robert Preus, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Podczas prac zespołu analizowano nadesłane z całej Polski projekty producentów latarń i zegarów miejskich fasadowych. Określono wymagania i rozmawiano o szczegółach przedsięwzięcia.

Wszyscy byli zgodni, że obiekt, który zapisał się trwale na historycznych kartach Bydgoszczy, zasługuje na szczególną oprawę wzbogacającą jego wizerunek architektoniczny.

O dalszych krokach będziemy informować na bieżąco.

Opcje strony

do góry