KONKURS ZABYTKI NASZEGO REGIONU 2023

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XIX Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Zabytki naszego regionu 2023” Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem: „Historia zamknięta w czterech ścianach chat i kamienic – architektura województwa kujawsko-pomorskiego”. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, a jego partnerem Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Celem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu 2023” jest rozbudzenie zainteresowania młodzieży historią i zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego oraz zachęcenie do poznawania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez odkrywanie ciekawych miejsc i obiektów z przeszłości. Jego ważnym aspektem jest także rozwijanie umiejętności pozyskiwania wiedzy z literatury, źródeł oraz od osób będących uczestnikami/świadkami historii.

Konkurs jest dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydarzenie objęli honorowym patronatem:

  • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
  • Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Patronat medialny sprawuje Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.

Więcej informacji w regulaminie.

 

Oprac. Anna Rupińska

Opcje strony

do góry