CEN Bydgoszcz 6        


30 lat wybrane baner

A A A

KURS JĘZYKA  ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI

60 godzin dydaktycznych, 450 zł.

english 2724442 1920Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w grupach:
- poziom B1, wtorki 16:45-20:00       ZAPISY: http://cen.bydgoszcz.pl/zarejestruj/2712/9f7a9069b5bb1f7d80330ce2054fc844
Zajęcia odbywają się w siedzibie KPCEN, ul. Jagiellońska 9.
Kontakt: Justyna Adamska, tel. 52 349 31 50 w. 45, justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

 

DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY W PRACY NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

lab 217043 1280Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na warsztaty, które odbędą się 26 lutego 2020 r. o godzinie 15.30 w sali 11.

szczegóły     zapisy

 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK

sieć 20.02

Czym jest obserwacja?

W jaki sposób przeprowadzać obserwację kontrolno-oceniającą i diagnozującą?

Jak przeprowadzić obserwację wspierającą?

Zapraszam 26 lutego 2020 r. o godz. 9.30 na kolejne spotkanie SIECI DYREKTORÓW. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na te i inne pytania w ramach tematyki spotkania: Obserwacja lekcji/zajęć. Arkusze obserwacji.

zapisy

MEDIACJA JAKO WAŻNY ELEMENT PRACY DYREKTORA SZKOŁY

mediacjeKUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY zaprasza na warsztaty dyrektorów, wicedyrektorów wszystkich typów placówek oświatowych, w tym nowo powołanych na to stanowisko „Mediacja jako ważny element pracy dyrektora szkoły”. Warsztaty odbędą się w dniu 27.02.2020 r. w godz. 9.00-14.00.

 

szczegóły   zapisy

 

TIK W EDUKACJI - APLIKACJE STRONY I PORTALE EDUKACYJNE POMOCNE W PRACY NAUCZYCIELA

girl 908168 1920Uczestnicy konferencji zapoznają się ze  sposobami posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną (model SAMR), zasobami  portali edukacyjnych oraz stron internetowych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym z uwzględnieniem przedmiotów artystycznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, informatycznych,  ciekawymi e-zasobami pomocnymi w realizacji różnorodnych tematów zajęć (również aplikacje mobilne),  stronami do tworzenia interaktywnych ćwiczeń i testów.  Uczestnicy proszeni są o posiadanie telefonów komórkowych.
Data: 27.02.2020 godzina 15.30                                                                                                                                                                                                                                                                      zapisy 

KONFERENCJA - JAK WSPOMAGAĆ ROZWÓJ RUCHOWY DZIECI (BIS)

dzieciZapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego na konferencję, która odbędzie się 27 lutego 2020 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. 

szczegóły   zapisy

 

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

first aid 2789562 1280Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów i zespoły nauczycielskie wszystkich typów szkół na szkolenia z zakresu PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

szczegóły

 

 

 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (DYREKTORZY I ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE)

Fotolia 296113246 SKUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY zaprasza dyrektorów i zespoły nauczycielskie wszystkich typów szkół na szkolenia okresowe z zakresu BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

szczegóły 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (PRACODAWCY I PRACOWNICY OŚWIATOWI)

industrial safety 1492046 1280KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY zaprasza pracodawców i pracowników oświatowych zajmujących stanowiska kierownicze na szkolenia okresowe z zakresu BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

szczegóły

 

NAUCZYCIEL Z PASJĄ

nauczyciel z pasją fbJesteś pasjonatem?

Przekładasz swoją pasję na pracę zawodową?

Twoja pasja inspiruje innych?

To konkurs dla Ciebie. KPCEN w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w Wojewódzkim Konkursie Nauczyciel z pasją. Zaprezentuj  nam swoją pasję!

formularz   regulamin

UL NA KÓŁKACH - 3 SZKOLENIE - POZNAJEMY SPRZĘT PSZCZELARSKI...

ulKPCEN oraz Miasto Bydgoszcz zapraszają dyrektorów i nauczycieli przedszkoli na kolejne szkolenie w poniedziałek 2.03.2020 roku w związku z udziałem w projekcie UL NA KÓŁKACH

 

szczegóły   zapisy

 

 

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH

union jack 26119 1280Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego wszystkich typów szkół na warsztaty metodyczne "Current tendencies in foreign language teaching". Szkolenie odbędzie się 2 marca, w godz. 16:00-20:00, w siedzibie KPCEN, ul. Jagiellońska 9, koszt 60 zł.
 

 

 PRÓBNA MATURA Z MATEMATYKI Z KPCEN 2020

maturaKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku zapraszają nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w maturze próbnej, która odbędzie się w dniach 5 i 6 marca 2020 r

 

szczegóły     zapisy

DEPRESJA NASTOLATKÓW

mental illness 4364348

KPCEN w Bydgoszczy zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych na 4-godzinne warsztaty Depresja nastolatków. Zajęcia odbędą 5 marca  2020 roku,  w godz. 16.00-19.00 w siedzibie placówki przy ul. Jagiellońskiej 9. 

 

zapisy

 

ŚWIATOWY TYDZIEŃ MÓZGU

mózg 2020W dniach 9-13 marca 2020 roku zapraszamy nauczycieli wszystkich specjalności do udziału w ŚWIATOWYM TYGODNIU MÓZGU.  Codziennie każde szkolenie rozpocznie się wykładem, po którym proponujemy warsztaty i przejście ścieżką treningową dla mózgu. 

Dodatkowym atutem konferencji będzie wystawa najnowszej literatury poświęconej mózgowi. Będzie można na jej temat porozmawiać z pracownikami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.
 

 

szczegóły i zapisy

KOMPENDIUM PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

analytics 2697949 1920KPCEN zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów wszystkich typów placówek oświatowych, w tym tych którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko na warsztaty dotyczące nadzoru pedagogicznego „Kompendium prawa wewnątrzszkolnego”. Warsztaty odbędą się w dniu 12.03.2020 r. w godz. 10.00-13.00.

 

szczegóły    zapisy

SIŁA KONTRAKTU

kontraktZapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych do udziału w konferencji połączonej z warsztatami, która odbędzie się 16 marca 2020 roku o godz.15.00. W programie m.in. wykład Agnieszki Mitoraj-Hebel Jeśli nie jedynka, to co? Kontrakt w codziennej praktyce nauczyciela.

szczegóły   zapisy

 

 

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

time 1739629 1920KPCEN zaprasza nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowychna warsztaty dotyczące: „Zarządzanie sobą w czasie” warsztaty odbędą się w dniu 25.03.2020 r. w godz. 15.30-19.00

szczegóły   zapisy

 

OBSERWACJA ZAJĘĆ/LEKCJI JAKO NARZĘDZIE PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY

workplace 1245776 1920KPCEN zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów wszystkich typów placówek oświatowych, w tym tych którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko na warsztaty dotyczące nadzoru pedagogicznego „Obserwacja zajęć/lekcji jako narzędzie pracy dyrektora przedszkola/szkoły”.

szczegóły    zapisy

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELA ZA ORGANIZACJĘ WYCIECZKI SZKOLNEJ

wycieczka nauczycielKUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY zaprasza nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowychna warsztaty: „Odpowiedzialność nauczyciela za organizację wycieczki szkolnej” Warsztaty odbędą sięw dniu 16.04.2020 r. o godz. 15.30.

szczegóły   zapisy

 

Bez nazwy 1

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Kongresie Oświatowym w dniach 5-6 marca 2020 r. Tym razem tematem będzie KreaTYwni.

zaproszenie    program

 

logo          logo1              logo bez tła

KPCEN w Bydgoszczy jest partnerem XVI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Zabytki naszego regionu", którego ideą jest zainteresowanie młodzieży historią i kulturą ich najbliższego otoczenia. 

Proszę o rozpropagowanie wśród nauczycieli tego wartościowego konkursu. Szczegóły w załączniku. W konkursie przewidziane są nagrody dla uczniów i nauczycieli.

regulamin

leaf 1001679 1920

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Bydgoskiego Grantu Ekologicznego organizowanej przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Wnioski o dofinansowanie działań ekologicznych mogą składać bydgoskie przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia i rady osiedli. Termin składania wniosków upływa 10 marca 2020 roku.
Więcej: https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/srodowisko/edukacja-ekologiczna/

szczegóły

 

przy kawieKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza od stycznia 2020 roku na  bezpłatne indywidualne konsultacje  prowadzone dla dyrektorów, wicedyrektorów,  kadry zarządzającej oświatą. 
W ramach indywidualnych spotkań będzie można skonsultować, omówić m.in. sprawy dotyczące problemów oświatowych natury prawnej.

   szczegóły

 

imageZapraszamy nauczycieli szkół podstawowych do udziału w projekcie edukacyjnym pod nazwą „Projekt z ZUS” .

szczegóły

 

Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zaprasza nauczycieli, przedstawicieli środowisk akademickich, studentów zainteresowanych wspólnym namysłem nad pedagogią Celestyna Freineta do udziału w Cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ecole Moderne Celestyna Freineta. Powroty do źródeł. Rekonstrukcje. Nowe odczytania, która obejmie cztery spotkania i będzie miała miejsce na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 

 trees 3410836 960 720Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół do udziału w konkursie na zaprojektowanie gry dydaktycznej, której motywem  przewodnim  są  drzewa  GRAby, dęby, jodły, świerki… . Drzewa w województwie kujawsko-pomorskim.

 

KPCEN w Toruniu organizuje na przełomie kwietnia i maja 2020 wyjazd studyjny do Danii. Więcej informacji: https://www.kpcen-torun.edu.pl/aktualnosc/48-wyjazd-studyjny-do-danii

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd