CEN Bydgoszcz 6        


A A A

Logos agrupados SciLit OFICJALNE

W efekcie nawiązania współpracy  międzynarodowej z SCIC: Consejo Superior De Investigaciones Científicas (Najwyższa Rada Badań Naukowych w Hiszpanii)  oraz z Przedszkolem nr 34 ,,Mali Odkrywcy” w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zostało zaproszone i przystąpiło do realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ (Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i  wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół) Scientific literacy at the school: improving strategies and building new practices of science teaching in early years education - Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych na wczesnych etapach edukacji.

Cele projektu są zgodne ze strategią edukacji województwa kujawsko-pomorskiego: rozwój edukacji przedszkolnej, podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, zapewnienie wysokiego poziomu nauczania, ponadto zapewnienie wzrostu innowacyjności opartej na czerpaniu wiedzy naukowej, współpraca z ośrodkami naukowymi polskimi i międzynarodowymi.

Główne cele projektu:

 • poprawa osiągnięć w zakresie kompetencji ogólnych na wysokim poziomie poprzez nauczanie, jak uczyć przedmiotów ścisłych/przyrodniczych w  perspektywie kształcenia ustawicznego
 • doskonalenie nauczycieli i wychowawców w  zakresie przedmiotów ścisłych/przyrodniczych z  interdyscyplinarnego punktu widzenia treści naukowych zarówno w przedszkolu, jak i szkole podstawowej
 • tworzenie i konsolidacja sieci współpracy w celu wdrożenia innowacyjnych praktyk w zakresie edukacji ścisłej w przedszkolu i szkole podstawowej
 • tworzenie innowacyjnych materiałów, które będą wspierać nauczycieli i liderów w zapewnianiu wysokiej jakości nauczania oraz wprowadzaniu nowych metod  i narzędzi w klasie
 • poprawa poziomu edukacji od wczesnego dzieciństwa
 • przybliżenie dwóch światów: nauki i edukacji małego dziecka.

Działania zaprojektowane w ramach programu ERASMUS+ służące współpracy instytucji międzynarodowych w celu wdrażania innowacyjnych praktyk zaplanowano w następujący sposób:

Plan – rok szkolny 2016/2017

 • 24-28 października 2016 roku - spotkanie organizacyjne i szkolenie w Madrycie
 • 31 stycznia 2017 roku – spotkanie wirtualne
 • 26 maja 2017 roku – raport w połowie - spotkanie w Bydgoszczy.

Plan – rok szkolny 2017/2018

 • 6 listopada  2017 roku -  spotkanie w Palermo
 • 31 stycznia  2018 roku - spotkanie wirtualne
 • 1 czerwca 2018 roku – finał, raport - 1. Czytanie
 • 8 czerwca  2018  roku – spotkanie w Gijon
 • 15 września 2018 roku – finał - raport ostateczny
 • grudzień 2018 roku - zakończenie.

W dniach od 24 do 28 października 2016 roku w  Najwyższej Radzie Badań Naukowych CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) w stolicy Hiszpanii, z udziałem przedstawicieli  Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w  Bydgoszczy i sześciu innych partnerskich instytucji z Włoch, Hiszpanii, Litwy, Estonii i Polski, odbyła się inauguracja realizacji  projektu w ramach ERASMUS+.

Podczas spotkania w Madrycie omówione zostały sprawy organizacyjne.  Następnie uczestnicy wzięli udział w szkoleniach dotyczących  wdrażania wiedzy naukowej w szkole Z czego zrobiony jest świat?  i Archeologia w szkole. W trakcie szkoleń zaprezentowano treści teoretyczne oraz realizowano proste eksperymenty mające na celu przestudiowanie niektórych zjawisk naturalnych poprzez tworzenie modeli lub wyobrażeń rzeczywistości. Celem szkolenia było inspirowanie realizatorów projektu do opracowania innowacyjnych materiałów.

31 stycznia 2017 roku miało miejsce spotkanie wirtualne, a 26 maja 2017 roku odbyło się zgodnie z planem międzynarodowe spotkanie z partnerami projektu w KPCEN w Bydgoszczy, podczas którego między innymi omówione zostały działania dotyczące opracowania wspólnej publikacji. Przedstawione zostały materiały już opracowane i robocze, w trakcie realizacji. Kolejne spotkania przed nami.

kompetencjeKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy wraz z partnerskimi instytucjami, wrażliwe na gwałtowne zmiany jakim podlegają dziś treści stanowiące wiedzę pedagogiczną oraz na nowe paradygmaty zmieniające kierunek praktyki edukacyjnej, wychodzą naprzeciw nowej rzeczywistości podejmując odpowiednie działania, mające na celu przygotowanie swoich nauczycieli do wdrażania nowych procesów. Z tego względu, pragną wykorzystać swoje przygotowanie pedagogiczne, łącząc je z duchem badawczym, aby znaleźć rozwiązanie problemów wewnątrz procesu nauczania-uczenia się, opierając się na osiągnięciach naukowych i technologicznych.  

W dniach od 2 do 4 lutego 2016 roku w Kujawsko-Pomorskim  Centrum  Edukacji  Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się inauguracja cyklu szkoleń międzynarodowych dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych pod nazwą: Natura nauki i jej powiązania z  edukacją - rozwijanie kompetencji naukowych małych dzieci.  Mają one na celu przybliżenie dwóch światów: nauki i edukacji małego dziecka.

Ta forma doskonalenia zawodowego nauczycieli w naszym regionie powstała we współpracy z SCIC: Consejo Superior De Investigaciones Científicas (Najwyższa Rada Badań Naukowych w Hiszpanii), FBBVA: Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Fundacja Banku Bilbao Vizcaya Argentaria w Hiszpanii) oraz z Przedszkolem nr 34 ,,Mali Odkrywcy” w Bydgoszczy, które od ponad trzech lat współpracuje z wyżej wymienionymi instytucjami hiszpańskimi.  

Trzydniowe szkolenie naukowe, łączące teorię z praktyką, rozpoczęło się wykładem inauguracyjnym: Natura nauki i jej powiązania z edukacją, który wygłosiła María José Gómez Díaz z Madrytu. Następnie przeprowadzone zostały warsztaty Wprowadzenie do modułu molekularnego. Podczas  dwóch kolejnych dni nauczyciele mieli możliwość pogłębiania wiedzy na temat struktury i właściwości wody. Wykonywali doświadczenia obrazujące proces powstawania chmur. Warsztaty prowadziły: María José Gómez Díaz i Salomé Cejudo Rodríguez. Pogłębienie wiedzy naukowej o wielu zjawiskach przyrodniczych miało na celu wsparcie  nauczycieli w poznawaniu niezwykle intersującego świata, w kontekście pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

W  dniach od 21 do 23 lutego 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim  Centrum Edukacji  Nauczycieli w Bydgoszczy odbyło się kolejne międzynarodowe szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych pod nazwą: Kompetencje naukowe dzieci we wczesnej edukacji. Szkolenie naukowe, rozpoczęło się wykładem inauguracyjnym, który wygłosiła María José Gómez Díaz z Madrytu. Następnie przeprowadzone zostały warsztaty: Z czego zrobiony  jest świat? Podczas kolejnych dni uczestniczki szkoleń pogłębiały wiedzę z zakresu Archeologii dla najmłodszych. Zajęcia poprowadziła María Ruiz del Árbol Moro: archeolog. Doświadczenia, eksperymenty, dociekliwe zadawanie pytań to sposoby poznawania skomplikowanych pojęć, które w naturalny sposób interesują dzieci od najmłodszych lat. Nauczyciele doskonalili swój warsztat pracy,  aby w prosty i  przystępny sposób pomagać dzieciom doświadczać i odkrywać. Wszystko po to, by rozumiały one świat, w którym przyjdzie im żyć, a nauka stała się wspaniałą przygodą w eksplorowaniu otaczającej rzeczywistości.

Zespół Szkół im. Ziemi kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej po raz kolejny realizuje projekt współpracy międzynarodowej, Erasmus+. Działanie zaplanowane jest na lata 2016-2018. Koordynatorem projektu jest  Krzysztof Walczak.Partnerami są szkoły: Ankara Yenimahalle Ataturk Ortaokulu z Turcji, Cristo Crucificado z Hiszpanii, Osnovna Skola Fran Koncelak Drnje z Chorwacji.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych u ok. 600 uczniów,  uatrakcyjnienie metod nauczania oraz  wzrost kompetencji kluczowych uczniów.

Nauczyciele konsultanci z KPCEN w Bydgoszczy Iwona Rostankowska, Ilona Zduńczuk i Jan Szczepańczyk zostali zaproszeniu na uroczystość, która odbyła się 11 maja 2017 roku  w Zespole Szkół w Dąbrowie Biskupiej. Wspólnie z gośćmi ze szkół partnerskich realizowanego projektu uczestniczyli w panelu dyskusyjnym oraz w programie artystycznym „Opiewajże kujawiaczku”.

Więcej o Programie  Erasmus+ na stronie szkoły http://www.radwanproject.com/index.php/en/ 

 

Archeologia w klasie

Natura nauki i jej powiązania z edukacją

Karty - doświadczenia EN  PL

Kompetencje naukowe dzieci we wczesnej edukacji

Prezentacja

Our website is protected by DMC Firewall!