CEN Bydgoszcz 6        


A A A
  • diagnozuje potrzeby edukacyjne nauczycieli
  • organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szczególnym
  • względnieniem specyfiki nauczania poszczególnych przedmiotów
  • organizuje różnorodne formy wspomagające pracę nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • kreuje i wdraża innowacyjne koncepcje pedagogiczne oraz działania edukacyjne
  • współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie diagnozowania i opracowywania priorytetów doskonalenia zawodowego
  • współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie oraz Okręgową Komisją Edukacyjną w Gdańsku (egzaminy zewnętrzne).

 

nasze publikacje...

 

Our website is protected by DMC Firewall!