Kujawsko-Pomorskie KPCEN w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie KPCEN w Bydgoszczy


A A A
  • diagnozuje potrzeby edukacyjne nauczycieli
  • organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szczególnym
  • względnieniem specyfiki nauczania poszczególnych przedmiotów
  • organizuje różnorodne formy wspomagające pracę nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • kreuje i wdraża innowacyjne koncepcje pedagogiczne oraz działania edukacyjne
  • współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie diagnozowania i opracowywania priorytetów doskonalenia zawodowego
  • współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie oraz Okręgową Komisją Edukacyjną w Gdańsku (egzaminy zewnętrzne).

MATERIAŁY

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją Diagnoza przedszkolna”. Publikacja ta jest efektem współpracy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
i Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego. Celem opracowania, które oddajemy do rąk nauczycieli jest zwrócenie ich uwagi na fakt, że należy diagnozować rozwój dziecka.

Jest to kolejne przedsięwzięcie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli oraz Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego. Inspiracją do napisania tej publikacji były zmiany w prawie oświatowym, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz poszukiwanie sposobów wspomagania rozwoju dziecka sześcioletniego.
Jak pracować z sześciolatkiem...

Nowość! Dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem nowa publikacja: Indywidualizacja w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Our website is protected by DMC Firewall!