CEN Bydgoszcz 6        


A A A

Zadania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

 1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
  • wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty
  • wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnienie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego
  • realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania
  • diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania
  • przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów zewnętrznych
  • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wniosków z nadzoru pedagogicznego i wyników egzaminów zewnętrznych szkolnictwa zawodowego.
 2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.
 3. Realizowanie innych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, w szczególności:
  • organizowanie kursów kwalifikacyjnych
  • praca w projektach unijnych
  • redagowanie i wydawanie czasopisma.
 4. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wpierania szkół i placówek.
 5. Współpraca z uczelniami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi.
 6. Współpraca z placówkami centralnymi w zakresie realizacji przedsięwzięć na rzecz edukacji.
 7. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 8. Organizowanie i wspieranie edukacji niestacjonarnej w doskonaleniu nauczycieli.
Our website is protected by DMC Firewall!