CEN Bydgoszcz 6        


A A A

Konferencje rozpowszechniające realizację projektu międzynarodowego w ramach programu ERASMUS+  Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji.

więcej...

image001

RPI  gfrafika

 

Regionalne Punkty Informacyjne (RPI) powołane zostały z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Ich funkcjonowanie obejmie okres od marca 2018 r. do końca 2020 r. Finalnie powstanie 16 punktów – po jednym w każdym województwie. W konkursie na RPI mogą wziąć udział organizacje/instytucje posiadające kadrę doświadczoną w realizacji projektów programu Erasmus+ oraz znającą programy FRSE.

Nadrzędnym celem działalności Regionalnych Punktów Informacyjnych jest przekazanie uczestnikom spotkań wiedzy na temat możliwości programów zarządzanych przez FRSE, w szczególności Erasmus+, a także prezentacja wyników programu, prowadzące w konsekwencji do zwiększenia poziomu wiedzy na temat programu w regionach.

RPI przede wszystkim reprezentuje Narodową Agencję Programu Erasmus+ w swoim środowisku lokalnym. Pełni wyłącznie funkcję informacyjną, nie konsultacyjną czy szkoleniową. Głównym zadaniem Punktów jest promocja programu poprzez organizację spotkań informacyjnych, współpracę z mediami, pomoc w konferencjach regionalnych czy prowadzenie punktu informacyjnego. RPI nie ponosi żadnych kosztów związanych ze swoją działalnością. Przedstawiciele wykonują swoją pracę bezpłatnie, ale w zamian zyskują wiele przywilejów, zdobywają nowe kompetencje, umiejętności i doświadczenie zawodowe, mają możliwość korzystania ze szkoleń tematycznych, a także biorą udział w konkursie przeznaczonym wyłącznie dla RPI.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zapewni Regionalnym Punktom Informacyjnym wsparcie merytoryczne i techniczne oraz opłaci wszelkie materiały, oznakowanie i promocję punktów.

Rekrutacja trwa od 12 do 28 lutego 2018 r.

więcej...

Program edukacyjny Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczyciela
Wizyta studyjna w Hiszpanii

W dniach od 29 września do 8 października 2017 roku, dwudziestośmioosobowa grupa nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników naukowych oraz samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego gościła z wizytą studyjną w Hiszpanii. Zgodnie z opracowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy programem uczestnicy szkolenia odwiedzili hiszpańskie placówki edukacyjne, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, prowadzili długie, konstruktywne rozmowy z dyrektorami, nauczycielami, pracownikami uczelni oraz władzami miasta.

czytaj więcej...

 

Logos agrupados SciLit OFICJALNE

ERASMUS+ PROJECT Scientific literacy at the school:
improving strategies and building new practices of science teaching in early years education (SciLit)

Dyrektor M. Cyganek i nauczyciele konsultanci K. Karpińska i J. Adamska 6 listopada 2017 roku  uczestniczyli w Palermo w drugim, międzynarodowym  spotkaniu   związanym  z realizacją projektu  Scientific literacy at the school: improving strategies and building new practices of science teaching in early years education – Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych na wczesnych etapach edukacji” w ramach programu ERASMUS + (Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół).

czytaj więcej...

Logos agrupados SciLit OFICJALNE

W efekcie nawiązania współpracy  międzynarodowej z SCIC: Consejo Superior De Investigaciones Científicas (Najwyższa Rada Badań Naukowych w Hiszpanii)  oraz z Przedszkolem nr 34 ,,Mali Odkrywcy” w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zostało zaproszone i przystąpiło do realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ (Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i  wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół) Scientific literacy at the school: improving strategies and building new practices of science teaching in early years education - Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych na wczesnych etapach edukacji.

Cele projektu są zgodne ze strategią edukacji województwa kujawsko-pomorskiego: rozwój edukacji przedszkolnej, podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, zapewnienie wysokiego poziomu nauczania, ponadto zapewnienie wzrostu innowacyjności opartej na czerpaniu wiedzy naukowej, współpraca z ośrodkami naukowymi polskimi i międzynarodowymi.

Główne cele projektu:

 • poprawa osiągnięć w zakresie kompetencji ogólnych na wysokim poziomie poprzez nauczanie, jak uczyć przedmiotów ścisłych/przyrodniczych w  perspektywie kształcenia ustawicznego
 • doskonalenie nauczycieli i wychowawców w  zakresie przedmiotów ścisłych/przyrodniczych z  interdyscyplinarnego punktu widzenia treści naukowych zarówno w przedszkolu, jak i szkole podstawowej
 • tworzenie i konsolidacja sieci współpracy w celu wdrożenia innowacyjnych praktyk w zakresie edukacji ścisłej w przedszkolu i szkole podstawowej
 • tworzenie innowacyjnych materiałów, które będą wspierać nauczycieli i liderów w zapewnianiu wysokiej jakości nauczania oraz wprowadzaniu nowych metod  i narzędzi w klasie
 • poprawa poziomu edukacji od wczesnego dzieciństwa
 • przybliżenie dwóch światów: nauki i edukacji małego dziecka.

Działania zaprojektowane w ramach programu ERASMUS+ służące współpracy instytucji międzynarodowych w celu wdrażania innowacyjnych praktyk zaplanowano w następujący sposób:

Plan – rok szkolny 2016/2017

 • 24-28 października 2016 roku - spotkanie organizacyjne i szkolenie w Madrycie
 • 31 stycznia 2017 roku – spotkanie wirtualne
 • 26 maja 2017 roku – raport w połowie - spotkanie w Bydgoszczy.

Plan – rok szkolny 2017/2018

 • 6 listopada  2017 roku -  spotkanie w Palermo
 • 31 stycznia  2018 roku - spotkanie wirtualne
 • 1 czerwca 2018 roku – finał, raport - 1. Czytanie
 • 8 czerwca  2018  roku – spotkanie w Gijon
 • 15 września 2018 roku – finał - raport ostateczny
 • grudzień 2018 roku - zakończenie.

W dniach od 24 do 28 października 2016 roku w  Najwyższej Radzie Badań Naukowych CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) w stolicy Hiszpanii, z udziałem przedstawicieli  Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w  Bydgoszczy i sześciu innych partnerskich instytucji z Włoch, Hiszpanii, Litwy, Estonii i Polski, odbyła się inauguracja realizacji  projektu w ramach ERASMUS+.

Podczas spotkania w Madrycie omówione zostały sprawy organizacyjne.  Następnie uczestnicy wzięli udział w szkoleniach dotyczących  wdrażania wiedzy naukowej w szkole Z czego zrobiony jest świat?  i Archeologia w szkole. W trakcie szkoleń zaprezentowano treści teoretyczne oraz realizowano proste eksperymenty mające na celu przestudiowanie niektórych zjawisk naturalnych poprzez tworzenie modeli lub wyobrażeń rzeczywistości. Celem szkolenia było inspirowanie realizatorów projektu do opracowania innowacyjnych materiałów.

31 stycznia 2017 roku miało miejsce spotkanie wirtualne, a 26 maja 2017 roku odbyło się zgodnie z planem międzynarodowe spotkanie z partnerami projektu w KPCEN w Bydgoszczy, podczas którego między innymi omówione zostały działania dotyczące opracowania wspólnej publikacji. Przedstawione zostały materiały już opracowane i robocze, w trakcie realizacji. Kolejne spotkania przed nami.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd