CEN Bydgoszcz 6        


A A A

 POWRÓT DORADZTWA METODYCZNEGO DO KPCEN W BYDGOSZCZY

     12 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Robert Preus dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w obecności Ewy Jaruzel dyrektora Szkoły Podstawowej w Serocku i nauczycielki Elżbiety Zmarzlak, Dariusza Jachowskiego dyrektora Szkoły Podstawowej w Osielsku i nauczycielki Haliny Murawskiej, Krzysztofa Kaczmarka dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie i nauczycielki Ewy Kujawy oraz innych zaproszonych gości podpisali porozumienie w sprawie powołania doradców metodycznych.
    Od 12 listopada 2019 roku w KPCEN w Bydgoszczy jest zatrudnionych trzech doradców metodycznych. 
Ewa Kujawa będzie wspierała nauczycieli języka polskiego i rad pedagogicznych szkół podstawowych z terenu powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego i żnińskiego. Halina Murawska będzie wspierała nauczycieli matematyki i rad pedagogicznych szkół podstawowych z terenu powiatów bydgoskiego, sępoleńskiego, świeckiego i tucholskiego. Elżbieta Zmarzlak będzie wspierała nauczycieli języka polskiego i rad pedagogicznych szkół podstawowych z terenu powiatów bydgoskiego, sępoleńskiego, świeckiego i tucholskiego. 
     Wkrótce zostaną podpisane porozumienia w sprawie zatrudnienia kolejnych doradców metodycznych.

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ŚWIETLE ZMIAN PRAWA OŚWIATOWEGO

Roma

Zapraszamy  dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów na konferencję dotyczącą obowiązkowych szkoleń zawodowych nauczycieli. Podczas spotkania przedstawione zostaną zmiany strukturalne i jakościowe w systemie doskonalenia zawodowego ze szczególnym naciskiem na szkolenia branżowe nauczycieli zawodu, aspekty prawne zmian, zasady finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej. Konferencja jest BEZPŁATNA  

szczegóły         zapisy

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA WICEDYREKTORÓW

21.10.2019 sieć

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza wicedyrektorów szkół, przedszkoli i placówek do współpracy w ramach sieci.  Pierwsze spotkanie odbędzie się o godz. 10.00. Forma bezpłatna.

szczegóły     zapisy

 

 

 

WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEGO EKONOMIA NA CO DZIEŃ

coins 1726618 1920Program skierowany jest zarówno do doradców zawodowych, jak i wychowawców klas oraz nauczycieli innych przedmiotów, którzy zobowiązani są realizować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Nauczyciele, którzy zdecydują się na realizację programu, mogą bezpłatnie: 
- uczestniczyć w warsztatach doskonalących; 
- otrzymać materiały dydaktyczne: scenariusze zajęć wraz z kartami pracy dla ucznia, gry dydaktyczne, filmy, dostęp do materiałów cyfrowych zamieszczonych na platformie Fundacji; 
- korzystać z konsultacji z trenerami programu. 
Warsztaty odbędą się o godz. 15.30, sala nr 11

zapisy

21 października 2019 roku odbyła się konferencja wojewódzka MATURA Z MATEMATYKI 2019, którą zorganizowały Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. Podczas konferencji nauczyciele matematyki oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych szukali odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób uczyć, aby maturzyści z naszego województwa uzyskiwali lepsze wyniki z egzaminu z matematyki? Cennych wskazówek wynikających z analizy rezultatów egzaminów zewnętrznych, dotyczących realizacji podstawy programowej oraz metod pracy z uczniem udzielała Ewa Ludwikowska – starszy ekspert OKE w Gdańsku.

Honorowy patronat nad konferencją objęli
Piotr Całbecki
– Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
Marek Gralik
– Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty

 
 

 

Our website is protected by DMC Firewall!