CEN Bydgoszcz 6        


niepodlegla

A A A

swiat 3KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY serdecznie zaprasza nauczycieli geografii wszystkich typów szkół ponadpodstawowych na konferencję metodyczną Ogólne założenia zmian i oczekiwane efekty kształcenia geograficznego w szkole ponadpodstawowej. Termin: 14 listopada 2018 r.

szczegóły...     zapisy...


Zapraszam na warsztaty Awans zawodowy - nauczyciel mianowany, które odbędą się 16.11.2018 r., 23.11.2018 r. , 7.12.2018 r. i 14.12.2018 r. (godz. 15.00 - 19.00) w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9.Zapraszam na warsztaty

Organizator
Ilona Zduńczuk

więcej...   zapisy...   


Zapraszamy na warsztaty „Nauczyciel jako mediator w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych”, które odbędą się 09.11.2018 r. (część I) i 19.11.2018r. (część II) w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9 sala nr 11, w godzinach 16.00 - 19.00.

zapisy...

Zapraszam na warsztaty Opiekun stażu, które odbędą się 6.11.2018 r., 15.11.2018 r. i 22.11.2018 r. (godz. 15.00 - 19.00)  w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9. 

więcej...           zapiy...   


Uwaga! Trwa nabór na bezpłatne szkolenia w ramach grantu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty!
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ogłasza nabór nauczycieli języka polskiego, języka angielskiego i matematyki szkół podstawowych czynnych zawodowo z województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenia  w ramach XIX edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w roku 2018.

Terminy warsztatów

Język polski: 19-20-21.11.2018 r. Włocławek                                                                            zapisy...
Zespół Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Kaliska 108                                                                       

Język angielski: 19-20-26.11.2018 r. Bydgoszcz                                                                       zapisy...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9

Matematyka: 13-20-27.11.2018 r. Brodnica                                                                              zapisy...

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brodnicy, ul. 3 Maja 2


Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na różnorodne przedsięwzięcia i formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa i priorytetami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019.

szczegóły...


Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza do udziału w programach wspomagania szkół i przedszkoli w rozwoju:
Bawię się, uczę się – wiem i potrafię 
Skuteczny nauczyciel – skuteczna szkoła 
Dobra lekcja warunkiem skutecznego nauczania – uczenia się.


 

ARTYKUŁY

 

Justyna Adamska

Informacja zwrotna w procesie rozwoju kompetencji nauczycielskich

Danuta Frankowska

Skuteczny doradca edukacyjno-zawodowy

Wiesława Kitajgrodzka

Edukacja ekonomiczna w szkole

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego (WSDEZ)

Ewa Ludwikowska

Rozwijanie myślenia matematycznego i  języka uczniów z wykorzystaniem platformy Edupolis

Violetta Panfil-Smolińska

Ocenianie kształtujące jako sposób wspierania ucznia w uczeniu się

O czym należy pamiętać, aby poprowadzić dobrą lekcję?

Rola nauczyciela w rozwijaniu przyrodniczych uzdolnień uczniów

Robert Preus

Cyfrowi „analfabeci”?

Komunikacja w nowoczesnym stylu

Mobilny świat. Laboratorium smartfona

Pomysł na lekcję matematyki ze smartfonem

Programowanie w szkole podstawowej

Rzeczywistość rozszerzona w szkole?

Szkoła/klasa w chmurze...?

Twórczy motywator w (nie)bezpiecznej sieci…

Wirtualna rzeczywistość w edukacji

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole

Iwona Rostankowska

Motywacja, czyli…?

O wartościach w kontekście podstawyprogramowej

Zadawać albo nie zadawać -  oto jest pytanie...

Wiesława Tomasiak-Wyszyńska

Czy szkoła jest miejscem skutecznej komunikacji?

 

PUBLIKACJE

w zespole redakcyjnym m.in. Krystyna Karpińska, Grażyna Szczepańczyk

Indywidualizacja w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.  Dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem nowa publikacja

Jak pracować z sześciolatkiem...    Jest to kolejne przedsięwzięcie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli oraz Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego. Inspiracją do napisania tej publikacji były zmiany w prawie oświatowym, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz poszukiwanie sposobów wspomagania rozwoju dziecka sześcioletniego.

Diagnoza przedszkolna  Publikacja ta jest efektem współpracy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego. Celem opracowania, które oddajemy do rąk nauczycieli jest zwrócenie ich uwagi na fakt, że należy diagnozować rozwój dziecka.

 

Our website is protected by DMC Firewall!