Powrót do wyboru tematów

Organizator: Wiesława Kitajgrodzka
Email: wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl
Liczba godzin: 2
Termin rejestracji: 17.12.2018 r. godz.14.30
Koszt: 0*


Brak miejsc.