ang flaga niem flaga

Organ prowadzący

herb

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Porozumienia

centrum nowoczesnosci

UKW

WSB

WSG


BIP 2

 

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za współpracę w minionym roku szkolnym. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim obdarzają Państwo naszą instytucję, uczestnicząc w proponowanych szkoleniach.
Na czas wakacji życzymy samych pogodnych dni, a przede wszystkim słońca w sercach.
Niech dobrze wykorzystany czas wolny pozwoli Państwu na prawdziwy odpoczynek po to, by pełni nowych pomysłów i twórczej energii powrócili Państwo do nas we wrześniu.

Dyrekcja i Pracownicy
KPCEN w Bydgoszczy

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
W BYDGOSZCZY

organizuje

Kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą

Kurs jest adresowany do wicedyrektorów, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach - posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Kurs jest realizowany na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej w 2015 roku i nadaje kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych. Celem szkolenia jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy niezbędnej w różnych formach pracy dyrektora szkoły/placówki oraz poszerzenie zakresu praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego i twórczego zarządzania szkołą/placówką.
Czytaj więcej...

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że Zarząd Województwa opracował nową formułę promowania najlepszych nauczycieli z regionu w postaci Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” i przyjął uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/921/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie ustanowienia Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” oraz przyjęcia jego regulaminu.

Wniosek o przyznanie tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” należy składać w terminie do 31 lipca każdego roku. Decydująca jest data złożenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego. (Pobierz wzór wniosku...)

Tekst aktualnie obowiązującej uchwały wraz ze wzorem wniosku dostępny jest na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce aktualności oraz menu tematyczne/edukacja a także na stronie BIP.

Jednocześnie informujemy, że Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr XIX/350/16 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pracownikom oświaty nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. (Czytaj uchwałę...)

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

Regulamin konkursu na „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”...

Zapraszamy na kursy języka niemieckiego nauczycieli różnych przedmiotów wszystkich typów szkół. Oferujemy 60-godzinne kursy języka niemieckiego, na różnych poziomach zaawansowania, od A1 do B2.
Zapraszamy na zebranie informacyjne 5 lipca 2016 r., w godz. 16-17, KP CEN w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, sala nr 20.

Szczegóły...    Formularz zgłoszeniowy...

 

informator str tyt