ang flaga niem flaga

Organ prowadzący

herb

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Porozumienia

centrum nowoczesnosci

UKW

WSB

WSG


BIP 2

 

Zapraszam na warsztaty Opiekun stażu
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół.
Termin spotkania: 12, 18 i 23 maja 2016 , godz. 15
Miejsce : Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9
Liczba godzin: 15
Koszt: 120 zł
Zgłoszenia:

Iwona Rostankowska iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl  
Ilona Zduńczuk ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Osoby zainteresowane warsztatami proszę o potwierdzenie udziału w zajęciach do 9 maja 2016 roku.

27 kwietnia br. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja pod nazwą – Mediacje metodą rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych. Spotkanie przeznaczone było dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych. Przedmiotem wspólnych rozważań był przebieg procesu mediacji, zalety i wady mediacji, a także zastosowanie mediacji w kontekście wychowania i edukacji. Gościem konferencji była podkom. Monika Hermann, która przedstawiła mediacje w aspekcie prawnym.

30 maja br. na rozmowy o mediacji zaprosimy kolejną grupę – nauczycieli i dyrektorów szkół gimnazjalnych.

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na konferencję:

Integracja dla edukacji. Wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w placówce ogólnodostępnej,

która odbędzie się w dniu 11 maja 2016 r.
konf wiosna201baner MB AB MB

baner MB warsztaty

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
W BYDGOSZCZY

organizuje

Kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą

  Kurs jest adresowany do wicedyrektorów, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach - posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Kurs jest realizowany na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej w 2015 roku i nadaje kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych.

Więcej...

W dniach od 8 do 10 kwietnia 2106 roku odbył się w Poznaniu finał VI edycji Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Po II etapie konkursu, który miał miejsce w lutym  bieżącego roku, w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, do finału zakwalifikowało się czworo uczniów z Bydgoszczy. Wszyscy oni zdobyli tytuł finalistów Olimpiady. Wśród laureatów, czyli dziesięciu najlepszych w kraju, znaleźli się:

Milena Marcichowska i Magda Pieniążek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Jakub Jaworski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy. 10 kwietnia laureaci odebrali dyplomy i nagrody od organizatorów podczas uroczystego Finału Olimpiady, który odbył się w siedzibie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.  9 kwietnia natomiast, wzięli udział w wieczorze kulturalnym, którego motywem przewodnim była kultura kubańska.

To jednak nie koniec sukcesów bydgoskiej młodzieży. W konkursie towarzyszącym VI edycji Olimpiady Języka Hiszpańskiego, polegającym na stworzeniu materiału promocyjnego dotyczącego Urugwaju, pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z sekcji dwujęzycznej z językiem hiszpańskim z Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Bydgoszczy, natomiast trzecie miejsce uczennice sekcji dwujęzycznej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Podczas wieczoru kulturalnego przedstawiciele obu grup zaprezentowali swoje prace w języku hiszpańskim i odebrali nagrody od Ambasadora Urugwaju w Polsce,
Jego Ekscelencji Pabla Scheinera.

Zdjęcia: M. Wegner, A. Mazur, A. Wrombel

Ogólnopolski konkursu edukacyjny  „Finansoaktywni. Misja: Budżet” realizowanego przez Ministerstwo Finansów.
Zgłoszenia do 29 kwietnia 2016 roku.
Głównym celem konkursu jest zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z pojęciem budżetu – od rodzinnego aż do budżetu państwa oraz podkreślenie istoty płacenia podatków, które stanowią najważniejszą część dochodów państwa.
Do wygrania w konkursie są cenne nagrody – dwudniowa wycieczka do Warszawy dla 10 zespołów z wybranych szkół, tablety dla trzech najlepszych grup, a dla pozostałych finalistów – zestawy specjalnie przygotowanych upominków. Dodatkowo, opiekunowie 10 zespołów otrzymają tablety.

Regulamin konkursu...
https://finansoaktywni.pl/

12 kwietnia 2016 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli przyrody szkół podstawowych, pt.

Eksperyment chemiczny na lekcjach przyrody.

Konferencja miała na celu doskonalenie umiejętności nauczycieli w prowadzenia eksperymentów na lekcjach przyrody w szkole podstawowej.
Konferencję poprowadził  Łukasz Sporny i Piotr Wróblewski z Centrum Chemii w Małej Skali przy Pracowni Dydaktyki Chemii UMK w Toruniu.
Uczestniczący w spotkaniu nauczyciele mieli okazję nie tylko do obserwacji ciekawych eksperymentów, ale także do ich samodzielnego przeprowadzenia. Ponadto nauczyciele otrzymali ciekawe materiały dydaktyczne zawierające opis odczynników i sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia doświadczeń, a także instrukcje i schematy ich wykonania. Prowadzący zwrócili również uwagę na sposób formułowania wyników i wniosków z przeprowadzonych eksperymentów.

Violetta Panfil-Smolińska
Wiesława KitajgrodzkaKP CEN w Bydgoszczy

 
foto: Violetta Panfil-Smolińska

 

informator str tyt