ang flaga niem flaga

Organ prowadzący

herb

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Porozumienia

centrum nowoczesnosci

UKW

WSB

WSG


BIP 2

 

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy mają zaszczyt zaprosić nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego na konferencję

Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczyciela wychowania fizycznego,

która odbędzie się 24 maja 2016 roku w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2.

Szczegóły...

Z przyjemnością przypominam wszystkim zainteresowanym szkolnym redakcjom o corocznym konkursie gazetek szkolnych organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Zasady pozostają  niezmienne.
Do 15 lipca 2016 roku należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać pocztą trzy różne egzemplarze szkolnego pisemka wydane w kończącym się właśnie roku szkolnym.
Na laureatów konkursu czekają nagrody w postaci grantów oświatowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy (redakcje bydgoskie) oraz nagrody rzeczowe (redakcje spoza Bydgoszczy). 
Gazetki będą oceniane według następujących kryteriów:

  1. Strona tytułowa: oryginalność tytułu, zakres informacji, czytelność strony.
  2. Trafność doboru tematyki.
  3. Stopień odbicia życia szkoły.
  4. Promowanie uczniowskich talentów.
  5. Różnorodność form wypowiedzi dziennikarskich.
  6. Układ treści, oryginalność, nośność tytułów tekstów.
  7. Poprawność języka i ortografii.
  8. Szata graficzna – estetyka, atrakcyjność, wkład pracy uczniów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2016 roku. O wynikach konkursu powiadomimy laureatów listownie.

Organizator: Anna Rupińska

Listy laureatów oraz zdobywców nagród I stopnia XXV edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR w  regionie bydgoskim można zobaczyć tutaj...

Uprzejmie informuję, że w XXV edycji konkursu KANGUR w regionie bydgoskim przyjęte zostały następujące przedziały punktowe:
1. LAUREACI:

ZA od 99 punktów, 1M od 116, 2M od 117, 1B od 132, 2B od 141,
1K od 147, 2K od 147, 1J od 142, 2J od 146, 1S od 143, 2S od 146.

2. WYNIK BDB:

ZA od 87, 1M od 107, 2M od 110, 1B od 107, 2B od 127, 1K od 127,
2K od 143, 1J od 120, 2J od 121, 1S od 125, 2S od 135.

3. WYRÓŻNIENIA:

ZA od 68, 1M od 82, 2M od 95, 1B od 82, 2B od 96, 1K od 100,
2K od 113, 1J od 93, 2J od 97, 1S od 85, 2S od 92.

Uwaga: Każdy przedział liczbowy jest lewostronnie domknięty.

Symbole literowe oznaczają kategorie wiekowe: ZA – Żaczek, M – Maluch, B – Beniamin, K – Kadet, J – Junior, S – Student. Każda kategoria (poza „Żaczkiem”) dotyczy uczniów dwóch klas, przy czym 1 oznacza klasę niższą, 2 – wyższą, n. 1M – klasa III, 2M – klasa IV.

Koordynator Regionalnego Komitetu Organizacyjnego
Konkursu „Kangur Matematyczny”
Barbara Zielińska

Regionalny Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu

kangurKANGUR MATEMATYCZNY

zaprasza

 laureatów i uczniów, którzy uzyskali wynik bardzo dobry

oraz wszystkich szkolnych koordynatorów

na uroczyste zakończenie

XXV edycji Konkursu „Kangur Matematyczny”,

które odbędzie się

w sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

24 maja 2016 roku o godz. 14.00.

Pracownia Zarządzania, Diagnozy i Wychowania Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych na konferencję pod nazwą 

MEDIACJE METODĄ ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI TRUDNYCH I KONFLIKTOWYCH 

Celem konferencji jest  powszechnianie mediacji jako metody rozwiązywania problemów uczniów i narzędzia wychowawczego wspierającego pracę nauczycieli. Termin konferencji: 30 maja  2016 roku, godz. 15.00 sala nr 20

Rejestracja: http://goo.gl/forms/kzJe4eVVHH

Zapraszam na warsztaty Opiekun stażu
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół.
Termin spotkania: 12, 18 i 23 maja 2016 , godz. 15
Miejsce : Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9
Liczba godzin: 15
Koszt: 120 zł
Zgłoszenia:

Iwona Rostankowska iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl  
Ilona Zduńczuk ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl

Osoby zainteresowane warsztatami proszę o potwierdzenie udziału w zajęciach do 9 maja 2016 roku.

27 kwietnia br. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja pod nazwą – Mediacje metodą rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych. Spotkanie przeznaczone było dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych. Przedmiotem wspólnych rozważań był przebieg procesu mediacji, zalety i wady mediacji, a także zastosowanie mediacji w kontekście wychowania i edukacji. Gościem konferencji była podkom. Monika Hermann, która przedstawiła mediacje w aspekcie prawnym.

30 maja br. na rozmowy o mediacji zaprosimy kolejną grupę – nauczycieli i dyrektorów szkół gimnazjalnych.

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na konferencję:

Integracja dla edukacji. Wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w placówce ogólnodostępnej,

która odbędzie się w dniu 11 maja 2016 r.
konf wiosna201baner MB AB MB

baner MB warsztaty

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
W BYDGOSZCZY

organizuje

Kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą

  Kurs jest adresowany do wicedyrektorów, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach - posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Kurs jest realizowany na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej w 2015 roku i nadaje kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych.

Więcej...

 

informator str tyt