ang flaga niem flaga

Organ prowadzący

herb

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Porozumienia

centrum nowoczesnosci

UKW

WSB

WSG


BIP 2

 

KUJAWSKO- POMORSKIE
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY
zaprasza
nauczycieli języka polskiego
szkół ponadgimnazjalnych
na spotkanie metodyczne,
które odbędzie się 3 listopada 2016 roku (czwartek)
o godzinie 15.30 w sali nr 20
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9

Czytaj więcej...

W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się druga edycja Festiwalu Zdrowego Stylu Życia organizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Przedsięwzięcie miało miejsce dniach 26-30 września 2016 roku. Festiwal patronatem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Gośćmi honorowymi były olimpijki: Magdalena Fularczyk-Kozłowska oraz Martyna Mikołajczak.

Festiwal to różnorodność ofert zachęcających promujących zdrowy styl życia.

  • 26-30 września 2016 roku w bydgoskich przedszkolach i szkołach odbywały się  pogadanki, prelekcje, debaty, pokazy, warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 1338 uczniów.
  • 28 września 2016 roku w ramach festiwalu zorganizowane zostały targi bydgoskich klubów sportowych, które zaprezentowały swoją ofertę, osiągnięcia oraz przedstawiły możliwości podjęcia treningu przez dzieci i młodzież. Atrakcją targów były rejsy
    w smoczą łodzią oraz miasteczko lekkoatletyczne, a także możliwość obejrzenia nowoczesnego sprzętu sportowego. W targach uczestniczyło około 500 osób.
  • 28-29 września miały miejsce: wystawa prac plastyczno-fotograficznych pt. „Zdrowie zawsze w modzie” oraz prezentacja dobrych praktyk szkół z regionu bydgoskiego.
  • 29 września 2016 roku odbyła się konferencja „Zaloguj się na zdrowie”. Wzięło w niej udział 120 uczestników.
  • 30 września 2016 roku w restauracji „Twardowski” miały miejsce warsztaty kulinarne „Jem zdrowo i kolorowo”, w których uczestniczyło ponad 100 uczniów.

Wobec zagrożeń wynikających z uzależnień od Internetu, braku ruchu, niewłaściwego odżywiania się działania podjęte podczas Festiwalu Zdrowego Stylu Życia są ważne i potrzebne. Spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem w środowisku szkolnym. Należy je kontynuować. Stąd kolejny festiwal już za rok.  

Targi sportowe

Konferencja "Zaloguj się na zdrowie"

Dobre praktyki w szkołach...

Baner JP2 2016 17

WOJEWÓDZKI KONKURS INTERDYSCYPLINARNY O WIELKICH POLAKACH z serii „REGIONALNYCH OLIMPIAD WIEDZY O WIELKICH POLAKACH” – Św. Jan Paweł II w województwie kujawsko-pomorskim – obecność i dziedzictwo dla gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 organizowany w województwie kujawsko-pomorskim.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji!

Szczegółowe informacje na stronie Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku http://gorsk.org.pl/index.php/konkurso
Regulamin konkursu...

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Kierunek kształcenia – Nauki o Rodzinie) wygrał konkurs ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej na organizację i przeprowadzenie ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o rodzinie w latach 2016-2019.
W roku szkolnym 2016/17 hasłem Olimpiady będzie: „Rodzina – to drużyna”.

Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Regulamin, program i szczegółowe informacje: http://www.uwm.edu.pl/owor/

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie.

Skład Komitetu Okręgowego w roku szkolnym 2016/2017 w województwie kujawsko-pomorskim:

Ilona Zduńczuk – przewodnicząca (KPCEN w Bydgoszczy, tel. 52 349 31 50 wew. 37,

ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl )

Urszula Feit - sekretarz (Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy)

Bożena Klimczewska – członek (Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy)

24 października 2016 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9 (sala nr 20, I piętro) odbędzie się spotkanie
z organizatorami Olimpiady. Zapraszamy przedstawicieli samorządu uczniowskiego z opiekunem
i uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie.

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY
zaprasza
nauczycieli geografii wszystkich typów szkół na bezpłatne warsztaty metodyczne z zakresu geostatystki

„Portal geostatystyczny”

Zajęcia odbędą się w środę 16 listopada 2016 r.  godz 15.30 - 18.00  sala nr 2 (parter)
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9.
Ze względu na formę zajęć (warsztaty komputerowe) liczba miejsc ograniczona do 16 osób. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Program/Zapisy: https://goo.gl/forms/upIuxhAF2vPr4VgB2

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY
zaprasza

dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych

na konferencję

KUJAWSKO-POMORSKA PLATFORMA EDUKACYJNA EDUPOLIS
INTERAKTYWNYM NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM PROCES KSZTAŁCENIA

która odbędzie się

18 października 2016 roku o godz. 11.00

w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9

Ze względów na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Program…        Formularz zgłoszeniowy...

ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI ZAINTERESOWANYCH TEMATEM NA BEZPŁATNE WARSZTATY PROWADZONE PRZEZ EKSPERTA  ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W BYDGOSZCZY, KTÓRY PRZYBLIŻY ZASADY NABYWANIA PRAWA EMERYTALNEGO.

20 października 2016 roku o godzinie 15.30 zapraszamy nauczycieli historii i języka polskiego wszystkich typów szkół oraz nauczycieli kl. I - III szkół podstawowych na bezpłatną konferencję KTO TY JESTEŚ?  POLAK… OD CHRZTU  POLSKI  DO  CZASÓW  WSPÓŁCZESNYCH

Szczegóły w zaproszeniu...

6 października 2016 roku  została zorganizowana wojewódzka konferencja Kujawsko-Pomorskie  dla ucznia zdolnego dla dyrektorów szkół i placówek, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i innych osób zainteresowanych tematyką.

Organizatorzy konferencji to: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - Departament Edukacji oraz Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

Celem przedsięwzięcia była  prezentacja dobrych praktyk, tworzenia kompleksowych rozwiązań wspierających ucznia zdolnego w województwie kujawsko-pomorskim.

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przy zorganizowanych stanowiskach uczniowie prezentowali swoje osiągnięcia. 

Przebieg konferencji był dokumentowany przez graphic rekordera – myślenie wizualne.

Więcej - http://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/29944-kujawsko-pomorskie-dla-zdolnych

KUJAWSKO-POMORSKIE  CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY serdecznie zaprasza nauczycieli przedszkoli, klas I – III szkół podstawowych, wychowawców świetlicy na DZIEŃ  PLANSZÓWEK

Czytaj więcej...

 W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 26 września 2016 roku odbyło się uroczyste spotkanie na którym dzieciom z bydgoskich świetlic, wręczono nagrody za udział w nietypowym konkursie pod nazwą „Życzenia dla Kosmy i Damiana”. Konkurs zorganizowano we współpracy z Muzeum Farmacji Apteki „ Pod Łabędziem”. Zadanie uczestników polegało na wykonaniu prac plastycznych w formie laurek zdobionych wizerunkami wybranych roślin leczniczych rosnących na polskich polach i łąkach oraz napisanie krótkiego wiersza opisującego ich walory zdrowotne. W konkursie wzięło udział czternaście bydgoskich szkół podstawowych. Uśmiechnięte buzie wyróżnionych uczniów radowały zarówno opiekunów jak i organizatorów.

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY
zaprasza
wychowawców, pedagogów, psychologów, nauczycieli wszystkich typów szkół 
na warsztaty

Behawioralna modyfikacja trudnych zachowań”.

Zajęcia odbędą się w środę 5 października i poniedziałek 24 października 2016 roku w godzinach 16.00-19.30 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, sala nr 20. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty kwoty 80 zł. na konto PKO BP SA O/ Bydgoszcz 21 1020 1462 0000 7202 0220 0319

 

informator str tyt